Obchodní podmínky

Jsme DO NOT AGE sro, se sídlem Špitálska 2200/43, 811 08 Bratislava – městská část Staré Město, IČO 54934486, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.j. 164252/B.

Se sídlem:

Špitálská 2200/43, 811 08 Bratislava – městská část Staré Město

Kontaktní údaje:

E-mail: info@donotage.cz

Provozujeme e-shop na adrese www.donotage.cz

I. Úvodem

 1. Tyto podmínky upravují naše vzájemné vztahy, pokud nakupujete v našem e-shopu. Jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si ale při naší komunikaci dohodneme něco jiného, než je v těchto podmínkách, má tato naše dohoda přednost.
 1. Tyto obchodní podmínky platí pro spotřebitele.
 1. Pokud nenakupujete jako spotřebitel, platí pro naše vztahy všeobecná právní úprava, kterou najdete hlavně v občanském zákoníku.
 1. Pokud vás zajímají informace o práci s osobními údaji, najdete je na našem webu, v patičce.

 

II. Omezení pro platbu a doručování

 

 1. V našem e-shopu můžete platit následujícími způsoby:
 • kartou
 • okamžitým bankovním převodem
 • bankovním převodem
 • na dobírku
 • prostřednictvím služby Google Pay
 • prostřednictvím služby Apple Pay
 1. Zboží doručujeme pouze na území České republiky, pokud se individuálně nedohodneme jinak.
 1. Zboží si také můžete vyzvednout v naší kamenné prodejně.

 

III. Uživatelský účet

 1. Na našem webu si můžete založit vlastní uživatelský účet, ze kterého si můžete zboží objednat. Účet ale není nutný, nakoupit u nás můžete i bez něj.
 1. Prosíme vás o uschování přístupových údajů k účtu. Informace a data, která do účtu vyplníte, udržujte aktuální.
 1. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, občas potřebujeme provést údržbu nebo opravu systému. Za případné komplikace se omlouváme.
 1. Uživatelský účet vám můžeme zrušit, a to zejména, pokud jej dlouhodobě nepoužíváte nebo pokud prostřednictvím něj porušujete smluvní nebo jiné právní povinnosti.

 

IV. Recenze

 1. Na našem webu nebo na sociálních sítích můžete najít recenze od našich zákazníků.
 1. Na Googlu a na sociálních sítích můžete najít další recenze nás nebo našich produktů. Vzhledem k tomu, že je píší uživatelé na platformách třetích stran, na které nemáme vliv, tyto recenze nelze z naší strany ověřit. Děkujeme za pochopení.

 

V. Naše zboží

 1. V e-shopu naleznete informace o vámi vybraném produktu včetně dostupnosti, termínu doručení a ceny. Přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť.
 1. Pokud je produkt v našem e-shopu uveden jako rozbalený, otevřený, s chybou nebo s jiným podobným důvodem k jeho zlevnění, prosíme, mějte na paměti, že z takového důvodu nám jej nemůžete zpětně reklamovat. Jinak se ale reklamace iu těchto produktů řídí obecnými pravidly, která naleznete níže.
 1. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení. Ty naleznete uvedené dále, v rámci nákupního procesu.
 1. Pokud někde uvádíme cenu, která je zcela zjevně vadná, tato cena nás nezavazuje a smlouva mezi námi nevznikla.

 

VI. Objednávka

 1. Požadované zboží vložte do košíku. Provedeme vás objednávkovým procesem krok za krokem.
 1. V nákupním formuláři naleznete informace o zboží, množství a ceně, zvolíte způsob dopravy, a tím se vám ukáže i konečná částka, která obsahuje cenu za zboží a náklady na jeho dodání. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále „Objednávka“).
 1. Před odesláním Objednávky si můžete údaje zkontrolovat a změnit.
 1. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.
 1. To, že jsme vaši Objednávku obdrželi, vám potvrdíme e-mailem.
 1. Pokud nám bude vaše Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli množství, neobvyklým parametrům apod.), můžeme vás kontaktovat se žádostí o dodatečné potvrzení. V takovém případě kupní smlouvu uzavřeme až okamžikem vzájemného potvrzení této objednávky.
 1. Náklady na dálkovou komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami. Tyto náklady se ale nijak neliší od běžných sazeb.

 

VII. Doručení

 1. Zboží vám dodáme způsobem, který si v košíku vyberete, ve stanoveném termínu, na vámi zadanou adresu.
 1. Zboží můžete převzít i osobně, v naší prodejně.
 1. Prosíme, myslete na to, že stejně jako my máme povinnost vám zboží řádně doručit, vy máte povinnost převzít jej. Pokud tuto povinnost porušíte, máme právo od vás chtít náhradu škody. Tedy například uhradit dodatečné náklady spojené s marným doručením (a to například i opakovaným) nebo přiměřené náklady na skladování věci. Také máme možnost od smlouvy odstoupit.
 1. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoli chyby nám, ideálně bez zbytečného odkladu, dejte vědět. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále). Rychlá reakce a dokumentace z vaší strany nám pomáhá věc efektivně řešit is našimi byznysovými partnery. Děkujeme.

 

VIII. Platba

 1. Informaci o ceně zboží včetně DPH uvádíme vždy při nabídce daného produktu.
 1. Kupní cenu a náklady na dodání zboží můžete hradit:
 • platbou kartou online
 • okamžitým bankovním převodem
 • bankovním převodem
 • na dobírku
 • prostřednictvím služby Google Pay
 • prostřednictvím služby Apple Pay
 1. Pokud budete platit na dobírku, celková cena je splatná při převzetí zboží.
 1. Pokud platíte bezhotovostně, celková cena je splatná při uzavření smlouvy. Zboží zasíláme a lhůty pro dodání nám začínají běžet po připsání celkové ceny na náš účet.
 1. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad. Ten vám pošleme v elektronické podobě na zadanou e-mailovou adresu.
 1. Případné slevy u nás nelze kombinovat.

 

IX. Vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

 1. Pokud u nás nakupujete jako spotřebitel, můžete tvz. odstoupit od kupní smlouvy. To ve zkratce znamená, že se kupní smlouva „zruší“ – vy nám vrátíte zakoupené zboží a my vám zase peníze. Pro toto odstoupení platí následující pravidla.
 1. Odstoupit od smlouvy nejde u některého typu zboží – je to dáno jeho povahou. Je to zboží, které například:
 • podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby,
 • jste po dodání nenávratně zapracovali s jinými produkty,
 • jsme vám vyrobili podle vašich požadavků nebo přizpůsobili vašim osobním potřebám,
 • jsme dodali v zapečetěném obalu a ze zdravotních nebo hygienických důvodů jej nelze vrátit poté, co jste obal porušili.
 1. V ostatních případech můžete zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí – ať už vámi nebo vámi pověřenou osobou (dopravce se v tomto případě nepočítá). Pokud jsme zboží dodávali po částech, tato lhůta běží od dodání poslední části, případně posledního kusu z jedné Objednávky. Pokud jsme si dohodli pravidelné dodávání zboží po určitou dobu, běží 14denní lhůta od první dodávky.
 1. Se zbožím se v rámci 14 dnů můžete seznámit (s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností). Zacházejte s ním ale přiměřeně a šetrně – tedy opravdu jen tak, jak je pro seznámení se zbožím nezbytné. Například, pokud je ke zboží přibalen jeho vzorek, otestujte, zda vám produkt sedí, na tomto vzorku.
 1. Do 14 dnů nám dejte jakkoli vědět, že si zboží přejete vrátit (a tedy od smlouvy nebo její části odstupujete).
 1. K odstoupení můžete využít formulář, který naleznete v závěru těchto podmínek, jeho využití ale není podmínkou.
 1. Uveďte nám ideální číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme peníze poslat zpátky. Důvod odstoupení od smlouvy uvádět nemusíte.
 1. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání předání zboží k přepravě zpět k nám vám vrátíme částku, která odpovídá ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Ze zákona máme právo vrátit vám částku, která odpovídá nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli v našem e-shopu pro doručení daného zboží zvolit.
 1. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme od vás obdrželi platbu, pokud si nevyberete jiný.
 1. Částku vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od vašeho odstoupení. Vrácení peněz ale můžeme pozdržet do doby, než zboží dostaneme nebo než nám prokážete, že jste jej předali k přepravě zpět k nám – podle toho, co nastane dříve.
 1. Zboží nám zašlete (nebo jinak předejte) na naši adresu nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
 1. Zboží vraťte kompletní, nemělo by být upraveno, opotřebováno ani poškozeno: máme právo posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním zacházením nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením nebo nepřiměřeným zkoušením poškodíte nebo opotřebujete, můžeme od vás chtít náhradu za snížení hodnoty zboží a započítat ji na vrácenou částku.
 1. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy. A to iv případě, že zboží pro jeho povahu není možné vrátit nám obvyklou poštovní cestou (maximálně odhadované náklady v takovém případě jsou ve výši 3800 Kč).

Odstoupíte-li od nákupu zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek, poslali jsme tento dárek s tvz. rozvazovací podmínkou: v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo její části se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Prosíme, dárek nám zašlete zpět spolu se zbožím, pokud se nedohodneme jinak. Opět máme právo případnou škodu započítat proti vrácené částce.

 

X. Jak reklamovat chyby

 1. Odpovídáme za to, že zboží nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho přebíráte, zejména:
 • odpovídá vaší objednávce,
 • se hodí pro dohodnutý nebo požadovaný účel,
 • se hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • má dohodnuté příslušenství, balení, případně pokyny k použití, jsou-li zapotřebí,
 • odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku či předloze,
 • vyhovuje právním předpisům.
 1. Pokud jsme vás před nákupem výslovně upozornili, že se některá vlastnost věci liší, a vy jste s takovou vlastností souhlasili, není možné zboží pro tuto vlastnost reklamovat. Také nelze věc reklamovat pro chybu, pro kterou jsme ji zlevnili, a na tento důvod zlevnění jsme vás předem upozornili.
 1. Pokud se chyba projeví do 1 roku od převzetí, předpokládá se, že věc byla chybná již při převzetí, ledaže by to bylo z povahy produktu nebo vady vyloučeno. Tato doba neběží (zastavuje se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.
 1. Věc můžete reklamovat, pokud se chyba projevila do 2 let od převzetí zásilky. Tato doba neběží (zastavuje se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.
 1. Vnitrostátní právo některých jiných zemí může stanovit přísnější úpravu reklamací, která se řídí podle příslušného bydliště spotřebitele.

Jak reklamaci uplatnit

 1. Zboží můžete reklamovat jakkoli. Napište e-mail nebo dopis.
 1. Prosíme, uveďte:
 • své kontaktní údaje,
 • jak se chyba projevuje a kdy jste na ni přišli,
 • jak si přejete reklamaci vyřídit,
 • jakýkoli doklad či prokázání nákupu.
 1. Chybné zboží nám pošlete spolu s reklamačním formulářem. Někdy nám může stačit i jen zaslání fotografie – dali bychom vám vědět. Ideálně nás tedy předem kontaktujte, domluvíme se.
 1. Zboží při přepravě vhodně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Prosíme o pochopení, že u většiny reklamací (a pro jejich posouzení) je třeba zaslat zboží kompletní – opět nás v takovém případě ideálně kontaktujte předem, dohodneme se, zda je to i váš případ.
 1. Při reklamaci vám pošleme elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.

Co můžete požadovat

 1. V první řadě od nás můžete chtít opravu, doplnění nebo výměnu zboží.
 1. Pokud je zvolený způsob nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, můžeme vaši volbu upravit.
 1. Můžete také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech:
 • chybu jsme odmítli odstranit nebo jsme ji neodstranili řádně,
 • chyba se projevuje opakovaně,
 • chyba je podstatná.

Odstoupit od smlouvy není možné (a máte tedy jen nárok na slevu), je-li chyba nevýznamná.

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději ji musíme vyřídit do 30 dnů, nedohodneme-li se jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 1. O vyřízení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím vašich kontaktních údajů, které jste vyplnili při reklamaci. Pokud si věc zpět nepřevezmete, můžeme od vás chtít přiměřené náklady, které se pojí s uskladněním věci.
 1. Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatíme. O proplacení nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.

 

XI. Závěr

 1. Podle zákona 391/2015 Zz o alternativním řešení spotřebitelských sporů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z kupní smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Slovenskou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů, Bajkalská 21/A, pp 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: adr@soi.sk, web: soi .cz. Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s vámi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Ministerstvo hospodářství SR Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212, internetová adresa: europskyspotrebitel.sk, je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online ao změně nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).
 1. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor provádí živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností.
 1. Smlouva je u nás uložena, neposkytujeme k ní však přístup.
 1. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
 1. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků patří nám. Zakazujeme je kopírovat, upravovat nebo jinak používat nad rámec kupní smlouvy bez našeho souhlasu.

 

V Bratislavě dne 25. 3. 2024

0
  0
  Košík
  Prázdny košíkNávrat do obchodu