• Půst
 • Fyzická aktivita
 • Autofagie
 • Spánek
 • Sirtuiny
 • NAD
 • CD38
 • Senescentní buňky
 • AMPK
 • Omezení příjmu kalorií nebo půst jsou spojeny se zdravou a opožděnou poslední hodinou života, přičemž některé studie uvádějí případy až 83% prodloužení délky života. (1).

  Snížení příjmu kalorií o 15 % spolu s užíváním doplňků stravy může pomoci chránit tělo před rakovinou, cukrovkou a demencí. (2).

  Přerušovaný půst je spojen se snížením výskytu nemocí spojených se stářím. (3)

  Zlepšuje také kvalitu zdraví, hladinu cholesterolu, krevní tlak, funkci mozku, oxidační stres, imunitu a citlivost na inzulín, aniž by bylo nutné hladovět. (4),(5),(6),(7).

  Závěrem lze říci, že se jedná o udržovatelný způsob, jak zhubnout a zároveň si zachovat svalovou hmotu. (8).

 • Pravidelné aerobní a anaerobní cvičení snižuje pravděpodobnost předčasného úmrtí. Fyzická aktivita zlepšuje kvalitu života a předchází chronickým onemocněním, depresím a chatrnému zdraví. (1),(2),(3).

  Fyzická aktivita může zvýšit hladinu NAD, zvětšit velikost hipokampu (část mozku), a tím zlepšit paměť. (4),(5).

  Studie naznačují, že intervalový trénink má oproti jiným druhům fyzické aktivity významné zdravotní přínosy. (6).

 • Autofagie znamená v doslovném překladu samoléčení. Je to přirozený biologický proces, který nám pomáhá odstraňovat a recyklovat staré nebo poškozené buňky a využívat vzniklé stavební kameny k výrobě nových zdravých buněk.
  Nedostatek autofagie zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny, protože se v těle hromadí rakovinotvorné buňky, které za normálních okolností tělo ničí. Autofagii lze aktivovat půstem (pro silnější účinek po 48 hodinách) nebo užíváním doplňků stravy, jako je spermidin. (1),(2).

 • Spánek je důležitou součástí zdravého života, ale většina dospělých s ním má problémy. Během spánku se tělo vypíná od okolního světa a začíná s každodenní údržbou a úklidem. Mozek během spánku kontroluje a vyrovnává hladiny hormonů a enzymů v těle. Buňky se smršťují, odpad, který produkují, se vyplavuje. Pokud tělo nemá možnost projít těmito fázemi, mozek stárne rychleji, což vede k nemocem, jako je demence. (1),(2)

  Nedílnou součástí spánku je nejen duševní, ale i fyzické zdraví. Lidé s menším množstvím nebo nekvalitním spánkem jsou náchylnější k:

  • nadváze,
  • poruchám spánku a funkce mozku,
  • různým typům zánětů,
  • slabšímu imunitnímu systému,
  • zvýšené deprese,
  • nemoci a problémy se srdcem.

   

  Lidé, kteří spí méně než 7 hodin denně, mají až o 26 % vyšší úmrtnost. (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11).
  Pokud chce člověk stárnout pomaleji a zdravě, má kvalitní spánek zásadní význam.

  Zde je několik tipů pro kvalitnější spánek:

  • buďte během dne dostatečně hydratovaní, nepijte hodinu před spaním,
  • večer mít dostatečnou hladinu melatoninu, večer se vyhýbat jasnému bílému (obsahuje modré vlnové délky) a modrému světlu. (12),(13),(14)
 • Sirtuiny jsou skupinou proteinů (SIRT1-7), které udržují buňky zdravé a podporují opravy a údržbu DNA. Aktivita sirtuinů se s věkem snižuje, což naznačuje, že zvýšená aktivita sirtuinů může zvýšit míru dlouhověkosti. (1),(2).
  Palivem, které sirtuiny při své činnosti spotřebovávají, je NAD neboli nikotinamidadenindinukleotid, ke zvýšení hladiny NAD se doporučuje látka NMN neboli nikotinamidmononukleotid. Pro aktivaci sirtuinů nabízíme resveratrol, který je silným aktivátorem sirtuinů. Bylo prokázáno, že použití resveratrolu zvyšuje míru přežití. (3)

 • NAD neboli nikotinamidadenindinukleotid je jednou z nejdůležitějších látek v lidském těle, bez níž by člověk během několika sekund zemřel. Mitochondrie v buňkách jsou plně zodpovědné za produkci energie, k její výrobě využívají právě NAD. (1)
  NAD je také palivem pro sirtuiny (více o sirtuinech na tomto odkazu) a je kritickou látkou pro telomery. Telomery jsou ochranné uzávěry vláken DNA, které chrání chromozomy. Zkrácení telomer úzce souvisí s kratší délkou života.
  NAD je úžasný objev a nedílná součást zdravého stárnutí. Proto se hledání a objevování různých způsobů, jak zvýšit hladinu NAD, stalo základem pro zvýšení míry přežití jedinců. (2),(7).
  S NAD jsou spojeny dva hlavní problémy. Prvním je jeho pokles s tím, jak člověk stárne, a druhým je, že jeho snížená hladina je hlavní příčinou mnoha nemocí spojených se stárnutím. (3),(4).
  Dalším problémem s NAD je velikost jeho molekuly, je příliš velká na to, aby pronikla do těla. Zde přichází na řadu nikotinamid mononukleotid neboli NMN, z něhož si tělo vyrábí (prekurzor) NAD, a tím přímo zvyšuje jeho hladinu v těle. (4),(5)

 • S poklesem hladiny NAD v těle během stárnutí se zvyšuje hladina CD38. CD38 má přímý vliv na snížení hladiny NAD, kombinace těchto dvou problémů znásobuje snížení hladiny NAD v těle. Na základě těchto zjištění je zvyšování hladiny NAD méně účinné v přítomnosti nebo zvýšené hladině CD38 v těle. (1)
  CD38 je inhibován (potlačován) látkami ze skupiny polyfenolů, jako jsou kvercetin a apigenin. (2)

 • Senescentní (nefunkční) buňky představují buňky, které ztratily schopnost dělení a růstu. Když se buňky dostanou do stavu senescence, zůstávají aktivní a uvolňují škodlivé zánětlivé látky, které poškozují okolní zdravé buňky. Z tohoto důvodu se často označují jako tkvz. “zombie” buňky. Na zdravé úrovni hrají důležitou roli v těhotenství nebo při poranění. Během stárnutí se však v těle hromadí a jejich zvýšené množství v těle vykolejí zdravou rovnováhu. Senescentní buňky mohou hrát klíčovou roli při vzniku rakoviny a dalších onemocnění. Redukce a eliminace senescentních buněk je opdostatkem pro zdraví během stárnutí. Látky, které napomáhají autofagii a jejich vylučování, se nazývají senolytika. Nejsilnější senolytickou látkou, která je v současné době vědecké komunitě známa, je fisetin. (1),(2),(3),(4),(4).

 • AMPK (aktivovaná proteinkináza) představuje aktivaci proteinkináz, enzymů z rodiny kináz. Ty katalyzují vazbu fosfátových skupin na aminokyselinové zbytky bílkovin. Udržují hormonální rovnováhu a zvyšují množství energie. Je také přezdíván jako mistr metabolické regulace. (1)

  Buňky aktivují AMPK při dosažení nízké hladiny energie, vylučuje se v tkáních celého těla, většinou v důsledku fyzické aktivity nebo hladovění. Přítomnost enzymu AMPK ovlivňuje aktivitu specifických genů a proteinů, které napomáhají životaschopnosti a správnému fungování buněk při nízké hladině paliva. AMPK napomáhá autofagii, spalování tuků a přeměně živin na energii. Aktivace AMKP je další klíčovou složkou zvyšování dlouhověkosti a zdravého stárnutí. (2),(3),(4).

  Aktivace AMPK lze dosáhnout nejen životním stylem (např. vysoce intenzivním intervalovým tréninkem), ale také doplňkem stravy zvaným berberin. (5),(6).

 • Apigenin

  Apigenin je nejsilnějším inhibitorem proteinu CD38, který v těle rozkládá NAD+. Potlačení proteinu CD38 vede ke zvýšení hladiny NAD+ v těle. Apigenin dokáže snížit hladinu proteinu CD38 až o dvě třetiny, čímž se může hladina NAD+ zdvojnásobit.(1)

  Apigenin může snížit úzkost bez vedlejších účinků a chránit mozek před degenerací. (2),(3),(4).
  Má také protizánětlivé a antidiabetické účinky. (5),(6)

 • Berberin

  Různé druhy rostlin, například borůvky, oregonské hrozny a kurkuma, obsahují alkaloid berberin v kůře, listech, výhoncích, kořenech a stoncích. Berberin se již po staletí používá především v ájurvédské a tradiční čínské medicíně jako antibakteriální, protizánětlivý prostředek a proti příznakům průjmu.

  Většina studií u lidí se zaměřila na vliv berberinu na antropometrické faktory, krevní lipidy, ukazatele funkce jater a kontrolu glykemického indexu u osob s metabolickými onemocněními.

  Studie rovněž prokázaly následující účinky:

  • protinádorové vlastnosti,
  • antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti,
  • snižuje inzulinovou toleranci a pomáhá tělu odbourávat cukr,
  • zlepšuje poměr “dobrých” bakterií v tlustém střevě,
  • aktivuje sirtuiny.

   

  Berberin aktivuje AMPK, jeden z klíčových metabolických procesů pro zdravé stárnutí. Berberin hraje důležitou roli ve zdravém metabolismu, snižuje hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů, a tím vás chrání před srdečními chorobami.

 • Fisetin

  Fisetnin je nejsilnější senolytická látka, která pomáhá zvyšovat míru dlouhověkosti.

  Prokázané účinky Fisetinu jsou:

   • pomáhá v boji proti mnoha typům rakoviny,
   • chrání mozek a chrání před mozkovou mrtvicí,
   • snižuje záněty a záchvaty,
   • podporuje správnou funkci imunitního systému. (1),(2),(3),(4),(5)

   

  Převážně se fisetin užívá pro výše uvedené účinky, nicméně konkrétní výzkumy prokázaly také případy snížení depresí, zvýšení hladiny serotoninu a podporu růstu vlasů. (6),(7),(8),(9).

 • Nikotinamid mononukleotid (NMN)

  Nikotinamidmononukleotid, zkráceně NMN, je derivátem vitaminu B3 a prekurzorem (předchůdcem) látky NAD. Užívání NMN jako doplňku stravy je bezpečné a zvyšuje hladinu NAD v těle. (1),(2),(3),(4).

  NMN odvrací stárnutí kardiovaskulárního systému, stimuluje růst cév a kapilár a podporuje vaši kondici. (5),(6)
  Snižuje úbytek neurologických a fyzických problémů spojených se stárnutím. (7),(8).

 • Resveratrol

  Bylo prokázáno, že resveratrol jako doplněk stravy prodlužuje délku života. (1) Jedná se o silný aktivátor sirtuinu. (2).
  Má na lidský organismus podobné účinky jako dieta s omezením kalorií (půst, přerušovaný půst). (3),(4),(5),(5).
  Resveratrol udržuje zdravé hodnoty krevního tlaku, má potenciál prevence rakoviny a zároveň chrání funkci mozku a tepen. (6),(7),(8),(9),(10),(11).

 • Spermidin

  Spermidin má vlastnosti prodlužující věk. Jedná se o geroprotektor (geroprotektor je senolytikum, jehož cílem je ovlivnit hlavní příčinu stárnutí a nemocí souvisejících s věkem, a tím prodloužit život), jehož hlavním přínosem je autofagie. Mezi hlavní účinky patří:

  • zvyšuje dlouhověkost a odolnost vůči stresu,
  • snižuje výskyt nemocí souvisejících se stárnutím,
  • zabraňuje úpadku motoriky,
  • chrání srdce, kardiovaskulární a imunitní systém. (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)

   

  Bylo prokázáno, že spermidin reguluje* sirtuiny-1. Jeho protizánětlivé vlastnosti jsou prevencí proti rakovině a poškození jater, podporuje růst vlasů a v určitých případech může prodlužovat telomery. (10),(11),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18).

  Jedním z jeho nejvýznamnějších přínosů je vliv na mozkovou činnost. Spermidin udržuje paměť, podporuje kognitivní schopnosti a zabraňuje neurodegeneraci. (19),(20),(21),(22),(23),(24),(25).

  Hladina spermidinu v těle s věkem klesá; zvýšené užívání spermidinu zvyšuje kvalitu zdraví během stárnutí. (26),(27).

  * V biologickém kontextu produkce genových produktů organismy je downregulace proces, při kterém buňka v reakci na vnější podnět snižuje množství buněčné složky, například RNA nebo proteinu. Komplementární proces, který zahrnuje zvýšení těchto složek, se nazývá upregulace.

 • Sulfora Boost®

  Sulforafan je látka obsažená v listové zelenině, jako je brokolice nebo zelí. Izolovaná látka není sama o sobě stabilní, pro výrobu doplňkové výživy se považuje za nezbytné smíchat glukosinolát sulforafanu s enzymem zvaným myrosináza. SulforaBoost® je jedním z nejúčinnějších sulforafanových produktů na světě.

  Bylo prokázáno, že sulforafan snižuje oxidační stres, snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny, chrání játra, chrání před nepříznivými účinky UV záření a spálení sluncem a pomáhá snižovat hladinu virů po infekci. (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10).
  Sulforafan prokázal orchestrální účinky proti znečištění ovzduší, chrání srdce a . (11),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18).

  Dva z hlavních procesů, které sulforafany podporují, jsou aktivace Nrft2 a zvýšení hladiny glukosinolátů v těle. Na základě těchto účinků se sulforafanům často přezdívá “buněčné protektory”. (19),(20),(21),(22).

 • Quercetin

  Quercetin patří do skupiny flavonoidů (Flavonoidy jsou skupinou látek, které produkují rostliny), lidské tělo je nedokáže vyrobit. Quercetin zvyšuje poločas rozpadu resveratrolu a ve spojení s resveratrolem prokazatelně snižuje příznaky stárnutí, vysoký krevní tlak, hladinu zánětu, tukové buňky a riziko srdečních onemocnění. (1),(2),(3),(12).

  Quercetin se často používá ke zmírnění příznaků alergie, účinnost je prokázána četnými výzkumnými studiemi. (4),(5).
  Je studován pro svůj potenciál potlačovat tvorbu rakovinotvorných buněk v širokém spektru nádorových onemocnění. (6),(7),(8).
  Výrazně snižuje tzv. ranní svalovou “ztuhlost”, ranní bolesti a bolesti po tréninku u lidí trpících artritidou. (9)

  Má potenciál bojovat proti Alzheimerově chorobě a chránit mozek před nástupem demence. (10).
  Protidiabetické účinky quecetinu se projevily jeho schopností snižovat hladinu cukru v krvi. (11)

 • TMG

  Naši zákazníci užívajú TMG spolu s NMN. TMG alebo trimethylglycín pôsobí ako darca methylu, ktorý zvýši stráviteľnosť NMN. TMG má protizápalové vlastnosti, môže zlepšiť výkon pri cvičení a chráni Vašu pečeň aj srdce. (1)(2) (3)(4)(5)

  Štúdie preukázali nasledovné účinky:

  • zníženie únavy, (6)
  • zvyšuje tvorbu proteínov v tele a syntézu kreatínu. 

   

  Kreatín, okrem iných vlastností, napomáha produkcii energie vo svaloch. Zvýšením produkcie tejto látky môžete znížiť fyzickú vyčerpanosť a podporiť rast svalov. (7)

 • Vitamin D3, K2 a Hořčík

  Vědecký výzkum u lidí i zvířat prokázal, že optimální koncentrace vitaminu D a vitaminu K jsou klíčové pro zdraví kardiovaskulárního systému a kostí. (1)
  Vitamin D3 a hořčík prokázaly schopnost udržovat zdravé kosti. Trvalý nedostatek hořčíku a vitaminu D je spojen s mnoha chronickými onemocněními. V zemích, kde je rozšířena strava sestávající z polotovarů a větší porce jídla, se doplňky hořčíku užívají s mírou.(2),(3),(4),(5),(6).

  Až 79 % lidí má nedostatek hořčíku nebo ho má v těle v nižších hladinách. Lidé s nízkou hladinou jsou náchylnější k širšímu spektru zdravotních problémů, jako jsou bolestivé svalové křeče, osteoporóza, fibromyalgie, srdeční arytmie a bolesti hlavy. (7),(8).
  Hořčík zpomaluje rozvoj demence a snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny. Zvýšený příjem hořčíku je spojen s nižším rizikem nedostatku vitaminu D, protože bez hořčíku nemůže tělo vitamin D metabolizovat. Nedostatek vitaminu D a hořčíku může vést k depresím a psychickým problémům. (9),(10),(11),(12),(13).

Úryvek z knihy "Konec stárnutí"

“Po smrti mé matky odešel můj otec v 67 letech do důchodu. Jeho cukrovka 2. typu se zhoršovala, stejně jako jeho sluch a zrak. Rychle se unavil, začal se opakovat a byl často podrážděný. Začal užívat Metformin na cukrovku a o rok později na mé doporučení NMN. Jako biochemik byl k NMN od začátku skeptický. Po 6 měsících užívání NMN prohlásil: “Nechci to přehánět a nevím, čemu přičíst zásluhy, ale cítím změnu a daří se mi lépe než mým kamarádům”.

Můj otec táhlo na 80, po návratu do Austrálie z cest po Americe jsem mu oznámil, že jsem byl navržen na udělení hodnosti důstojníka Řádu Austrálie za

za obětavou službu medicíně za výzkumné služby v oblasti biologie stárnutí, iniciativy v oblasti biologické bezpečnosti a prosazování vědeckých studií.

Slavnostní ceremoniál se konal na australském velvyslanectví ve Washingtonu. Pro mého otce by v jeho věku byla cesta zpět do USA obtížná. Neváhal si však vymazat kalendář a přijet. Za účasti mého otce, manželky a mých dětí na obřadu to byl nejkrásnější den mého života.

V tu chvíli jsem pochopil podstatu zdravého stárnutí – přítomnost rodičů při klíčových událostech v životě jejich dětí.”

DAVID A. SINCLAIR, Phd. 2019. Lifespan (Konec stárnutí) Why we age and why we don’t have to. New York: Simon & Schuster, Inc., 2019. 141-144 s. ISBN 978-1-5011-9197-8.

0
  0
  Košík
  Prázdny košíkNávrat do obchodu